Forår


Har du behov for gyllekørsel i Nordjylland, er vi behjælpelige. Vi er i besiddelse af en Samson PG25 gyllevogn med op til 30m slangebom og en 7,5m sortjordsnedfælder. Traktoren er monteret med GPS system.

Pløjning udføres med en 4 fureret Kvernland vendeplov.

Spreding af kalk og gødning udføres med ny Bredal spreder.

Såning udføres med en 6m Vaderstad Spirit såmaskine, til både direkte og pløjet jord. Der er overvågning på alle såslanger for at undgå striber i marken. Derudover har maskinen frøudstyr og kan derfor både så korn og græs i samme omgang. Traktoren er udstyret med GPS.

Harvning udføres med 4m Dalbo harve.

Sprøjtning udføres med Amazone sprøjte i op til 30m bredde. Sprøjtning udføres i alle afgrøder samt pil.